netTerrain

Vizualizační a dokumentační software NetTerrain firmy GRAPHICAL NETWORKS

Software pro řešení vizualizace a datové dokumentace sítí všeho druhu se 100% síťovou (web – based) vizualizací.

Firma Graphical Networks založená v roce 2007 původními zaměstnanci CA navazuje na jejich práci v oblasti software netViz pro dokumentaci a vizualizaci sítí. Nabízí zcela nová síťová (web-based) řešení založená na architektuře klient – server a používající databázový server MS SQL jako centrální uložiště dat. Základní architektura Graphical Networks a její systémové požadavky jsou uvedeny v příloze Graphical Networks Architecture a Graphical Networks System Requirements.

Graphical Networks nabízí dvě základní softwarová řešení nebo kombinaci těchto produktů pro evidenci, dokumentaci a vizualizaci sítí a sice:

 • netTerrain DCIM (Data Center Infrastructure Management)
 • netTerrain Logical
 • netTerrain Enterprise (kombinace předchozích dvou produktů)

Jak již bylo řečeno tyto softwarové prostředky jsou síťově orientovány. Současně umožňují import a export dat z a do různých prostředí. Pro stávající uživatele software netViz je důležité, že obě řešení umožňují import netViz projektů i katalogů. Základní rozdíly mezi netTerrain DCIM a netTerrain Logical jsou jednak v technickém řešení a v rozsahu poskytovaných možností dokumentace sítí. S ohledem na oceňování jsou nabízené produkty stále licencované s ročním poplatkem za údržbu a podporu. Tento poplatek za údržbu je požadován při výchozím nákupu software.

netTerrain DCIM - základní řešení zahrnuje následující:

 • 1 test a 1 softwarový server pro tvorbu databáze
 • 1 softwarový server pro síťové (web) aplikace (vizualizační server)
 • neomezený počet prohlížečů s právem pouze číst (read-only users)
 • 1 editorská licence
 • netTerrain soubor integračních nástrojů (schopnost připojit se k třetí straně zdroje dat, jako Solarwinds Orion, CA eHealth, CA Spectrum, VMWare vCenter, What´s up Gold, Visio, netVviz, atd.)
 • 12 měsíců udržby a podpory
 • dokumentaci až 100 ks zařízení
 • všechny prvky pro tvorbu DCIM diagramů

netTerrain Logical – základní řešení zahrnuje následující:

 • 1 test a 1 softwarový server pro tvorbu databáze
 • 1 softwarový server pro síťové (web) aplikace (vizualizační server)
 • neomezený počet prohlížečů (read-only users)
 • 1 editorská licence
 • netTerrain soubor integračních nástrojů (stejné jako u netTerrain DCIM)
 • 12 měsíců údržby a podpory
 • dokumentaci až 100 ks zařízení
 • všechny prvky pro tvorbu síťových a topologických diagramů

netTerrain Enterprise – základní řešení zahrnuje následující:

 • 1 test a 1 softwarový server pro tvorbu databáze
 • 1 softwarový server pro síťové aplikace (vizualizační server)
 • neomezený počet prohlížečů (read-only users)
 • 1 editorská licence
 • netTerrain soubor integračních nástrojů (stejné jako u netTerrain DCIM)
 • dokumentaci až 100 ks zařízení
 • 12 měsíců podpory a údržby
 • dokumentaci až 100 ks zařízení
 • všechny prvky pro tvorbu DCIM + síťových a topologických diagramů

Software netTerrain je první automatizovaný a vizualizační software, který může poskytovat jednotlivá „vizualizační okna“ pro řízení infrastruktury datových center a řízení stavu IT v organizaci.

Software netTerrain DCIM je vhodnější pro velké organizace, které chtějí zdokumentovat fyzickou hierarchii od shora dolů až do úrovně stojanu (rack) včetně detailu úrovně portů jednotlivých zařízení a jejich propojení. NetTerrain má lepší řízení katalogu, schopnost vytvářet záznamy dispozic obvodů, dynamické náhledy spojení a automatizace změn vizuálně. Automatizuje proces sběru s integračními nástroji při importu a při harmonizaci dat zařízení v reálném čase. Tento software umožňuje 100% vizualizaci na bázi síťového řešení s datově řízenou grafikou. Podrobnější informace naleznete v popisu NetTerrain DCIM DataSheet.

Software garphTerrain Logical je lepší pro uživatele, kteří znají a používají software netViz a také pro ty, kteří nepotřebují zobrazovat detailní skladbu sítě a spojení mezi porty v síti. NetTerrain Logical umožňuje jednodušší způsob importu projektů a katalogů neTviz a Visio. Rovněž tento software poskytuje 100% vizualizaci na bázi síťového řešení s datově řízenou grafikou. Podrobnější informace naleznete v popisu netTerrain Logical DataSheet.

Software netTerrain Enterprise je kombinací netTerrain Logica a netTerrain DCIM. To znamená, že zákazník si může vybrat některé řešení nebo jejich kombinaci.

Ceny

Ceny jsou založeny na počtu editorů (jmenovaných uživatelů, kteří mohou editovat katalogy nebo diagramy) a na počtu zařízení. Zařízení je definováno jako objekt, který může být propojován a který může obsahovat porty (jako směrovače, přepínače, servery, patch panely atd).

Konkrétní ceny za konkrétní požadavanou konfiguraci software netTerrain vám rádi sdělíme na základě vašeho požadavku.

Stáhněte si podrobnější prezentaci v PDF